[1]
A. Wilson, “A Predatory State”, VL, vol. 2, p. 3.